Hoka Online Store

ภาษา
ตะกร้าสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า

 

ทาง www.rev.co.th จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ภายใน 1 - 5 วันทำการ ตามพื้นที่ให้บริการ ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วไทย โดยทาง rev จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้า หลังจากที่ลูกค้าได้มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น หรือได้รับ E-Mail และโทรศัพท์ยืนยันจาก www.rev.co.th โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 

 

 

บริษัทฯ ใช้ขนส่ง DHL EXPRESS

ระยะเวลาการจัดส่งสำหรับต่างจังหวัด 2-4 วันทำการ โดยบริษัท DHL Expressในวันจัดส่งทางทีมขนส่ง DHL จะโทรนัดหมายการจัดส่งอีกครั้ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าให้ไว้ตอนทำการชำระเงิน

จัดส่งเฉพาะวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 -17.00 น.  สงวนสิทธิงดจัดส่งในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ

 

วันจันทร์ - ศุกร์ Order ตัดรอบเวลา 23.59 น.

 

ค่าบริการจัดส่งสินค้า

www.rev.co.th จัดส่งสินค้าฟรี เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/รายการ ***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ยอดสั่งซื้อต่ำกว่า 1,000 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท

รายละเอียดการจัดส่ง( เพิ่มเติม)

1. ทาง www.rev.co.th บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาสและตามเกาะต่างๆ ) ระยะเวลาในการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดย ทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม
2. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นเวลาประมาณการ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง โดยไม่นับวันอาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจล่าช้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล
3. การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามลำดับเลขที่สั่งซื้อ
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่โดยลูกค้า หรือข้อมูลการจัดส่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผุ้รับตามเวลาที่นัดหมาย
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการตรวจสอบและติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า

1. คุณสามารถ Login เข้าบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่ง คลิกที่นี่ และทางอีเมลล์ esupport@rev.co.th
2. ลูกค้าสามารถเช็คสถานะการจัดส่ง  https://www.dhl.com/th-th/home/tracking