Hoka Online Store

ภาษา
ตะกร้าสินค้า

 

Terms & Condition

 

• โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้เป็นส่วนลด 200 บาท ในการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ

* ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ ทุกรายการ

• ส่วนลดนี้ใช้ได้ 1 ใบ ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
• สงวนสิทธิ์ในการแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดในทุกกรณี
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ / คืน บัตรส่วนลด, ยกเลิกบัตรส่วนลด, ชดเชยความเสียหายกรณีบัตรส่วนลดชำรุดและรวมถึงกรณีบัตรส่วนลดสูญหาย
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้ได้วันที่ 29 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566